Ürün Takip Sistemi (ÜTS), Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tüm tıbbi cihazların, kozmetik ürünlerin ve insan vücudu ile temas eden (Tip-1 / Tip-19) biyosidal ürünlerin kayıt altında alındığı bir platformdur. Üretim – ithalat noktasından satış veya kullanım noktasına kadar her bir ürünün izlenmesine ve kayıt altına alınan ürünler için etkin piyasa gözetim, denetim faaliyetlerinin yapılabildiği bir kayıt ve takip sistemidir.

Kozmetik ürünlerin piyasaya sürülmeden önce ürün takibinin sağlanabilmesi için 5324 sayılı Kozmetik Kanunu uyarınca Bakanlığın Ürün Takip Sistemi (ÜTS) platformuna bildirilmesi gerekmektedir.

ÜTS kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmeyi, etkin denetim faaliyetleri yürütmeyi, güvenli ürünlere erişimi kolaylaştırmayı ve sağlık girişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.