Formalaldehit kozmetik ürünlerde koruyucu ya da tırnak sertleştirici ürünlerde sınırlı bir kullanım alanına sahiptir.