Ürün bileşiminin Yönetmelik eklerinde kısıtlanan alerjenlerden herhangi birini içermediğini göstermek için ilgili iddianın ekleri dahilinde bir “alerjen içermez” analizi yapılmalıdır. Uygun olan “içermez” analizinin TSE ISO IEC 17025 gerekliliklerini karşılayan laboratuvarlarda teste tabi tutulmuş olması gerekmektedir.