Kozmetik ürünün belirli bir bileşeni veya bileşenleri içermediği iddia ediliyorsa, Kozmetik Ürün Dairesi Başkanlığı’na başvuru aşamasında ürünün ilgili madde veya maddeleri içermediğini kanıtlayan analiz raporu yüklenmelidir. Bu rapor TSE ISO IEC 17025 standartlarına uygun bir laboratuvardan alınmış olmalı ve ürün bileşiminde hangi bileşenlerin bulunmadığını detaylandırmalıdır. Mevzu bahis belgeye sahip olmayan veya içermediğine dair kanıt sunamayanlar içermez iddiasını kullanamazlar.