Ana Sayfa | Duyurular | (EC) NO 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek-II, Ek-III, Ek-V, Ek VI`da Yapılan Değişiklikler

(EC) NO 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek-II, Ek-III, Ek-V, Ek VI`da Yapılan Değişiklikler

4 Nisan 2024 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi tarafından Komisyon Yönetmeliği (AB) 2024/996 yayımlanmıştır. 8 Haziran 2023 tarihinde WTO`ya bildirilen bu yönetmelik taslağı; A Vitamini, Alfa-Arbutin ve Arbutin ile endokrin bozucu özelliklere sahip bazı maddelerin kozmetik ürünlerde kullanımına yöneliktir.

Yönetmelik, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden yirminci günde (23 Nisan 2024) yürürlüğe girecektir.

AB Kozmetik Yönetmeliği`nde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek-II:

3-(4′-methylbenzylidene)-camphor kullanımı yasaklanmış Ek-II`ye eklenmiştir.

Kimyasal Adı/ INCI CAS No EC No
3-(4′-methylbenzylidene)-camphor; [INCI: 4-Methylbenzylidene Camphor] 36861-47-9/38102-62-4 253-242-6/-

*1 Mayıs 2025’ten itibaren bu maddeyi içeren ürünler Birlik pazarına arz edilmeyecektir.

*1 Mayıs 2026’dan itibaren bu maddeyi içeren kozmetik ürünler Birlik pazarında satışta bulundurulmayacaktır.

  • 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek-III:

Aşağıdaki bileşenler kullanıma hazır formülasyonda belirtilen sınırlar dahilinde kullanılabilir.

INCI Adı CAS no Ürün tipi, vücut bölgeleri İzin verilen maksimum konsantrasyon Diğer Kullanım talimatı ve Uyarılar
Genistein (*) 446-72-0 0,007 %
Daidzein (*) 486-66-8 0,02 %
Kojic Acid (*) 501-30-4 Yüz ve el
ürünleri
%1
Alpha -Arbutin (*) 84380-01-8 (a) Yüz kremi
(b) Vücut losyonu
(a) %2
(b) %0,5
Alfa-Arbutin içeren formülasyonlarda hidrokinon seviyeleri mümkün olduğu kadar düşük tutulmalı ve kaçınılmaz iz seviyesinden yüksek olmamalıdır.
Arbutin (*) 497-76-7 Yüz kremi %7 Arbutin içeren formülasyonlarda hidrokinon seviyeleri mümkün olduğu kadar düşük tutulmalı ve kaçınılmaz iz seviyesinden yüksek olmamalıdır.

*1 Şubat 2025’ten itibaren yukarıdaki maddeleri içeren ve Ek III’te belirtilen şartlara uymayan kozmetik ürünler Birlik pazarına arz edilmeyecektir.

*1 Kasım 2025’ten itibaren Yukarıdaki maddeleri içeren ve Ek III’te belirtilen şartlara uymayan kozmetik ürünler Birlik pazarında satışta bulundurulmayacaktır.

INCI Adı CAS no Ürün tipi, vücut bölgeleri İzin verilen maksimum konsantrasyon Diğer Kullanım talimatı ve Uyarılar
Retinol (*)

Retinyl Acetate (*)

Retinyl Palmitate (*)

11103-57-4/
68-26-8

127-47-9

79-81-2

(a) Vücut losyonu

(b) diğer durulanan
ve durulanmayan ürünler

(a) %0,05
Retinol Eşdeğeri (RE)
(b) %0,3 RE
Retinol, Retinyl Acetate veya Retinyl Palmitate içeren herhangi bir kozmetik ürün için aşağıdaki etiketleme zorunludur: “A vitamini içerir. Kullanmadan önce günlük A vitamini alım miktarınızı göz önünde bulundurunuz”.

*1 Kasım 2025’ten itibaren Retinol, Retinyl Acetate ve /veya Retinyl Palmitate içeren ve Ek III’te belirtilen koşullara uymayan kozmetik ürünler Birlik pazarına arz edilmeyecektir.

*1 Mayıs 2027 tarihinden itibaren Retinol, Retinyl Acetate ve /veya Retinyl Palmitate içeren ve Ek III’te belirtilen şartlara uymayan kozmetik ürünler Birlik pazarında satışta bulundurulmayacaktır.

  • 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek-V:

Ek V – Kozmetik ürünlerde izin verilen koruyucu maddeler listesindeki 23 ve 25 numaralı girişler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

INCI Adı CAS no Ürün tipi, vücut bölgeleri İzin verilen maksimum konsantrasyon Diğer Kullanım talimatı ve Uyarılar
Triclocarban (*),(**) 101-20-2 Gargara hariç tüm kozmetik ürünler. 0,2 % Saflık kriterleri:
3,3′,4,4′-
Tetrachloroazobenz
ene ≤ 1 ppm

3,3′,4,4′
Tetrachloroazoxybenzene ≤ 1 ppm

6 yaşından küçük çocuklara yönelik diş macunlarında kullanılmamalıdır.

Triclocarban içeren diş macunu için aşağıdaki etiketleme zorunludur: ‘6 yaşından küçük çocuklar için kullanılmamalıdır’.
Triclosan (*) 3380-34-5 Diş macunları; El sabunları; Vücut sabunları/Duş jelleri; Deodorantlar (sprey olmayan); Yüz pudraları ve leke kapatıcılar; Takma tırnak sistemlerinin uygulanmasından önce el ve ayak tırnaklarının temizlenmesine yönelik tırnak ürünleri; 0,3 % 3 yaşından küçük çocuklara yönelik diş macunlarında kullanılmamalıdır. Triclocarban içeren diş macunu için aşağıdaki etiketleme zorunludur: ‘3 yaşından küçük çocuklar için kullanılmamalıdır’

** Bu bileşenin kozmetik ürünlerde başka amaçlarla kullanımı, durulanan ürünlerde maksimum %1,5 konsantrasyonuyla sınırlı kalmalıdır.

*31 Aralık 2024’ten itibaren Triclosan ve/veya Triclocarban içeren ve Ek V’te belirtilen koşullara uymayan kozmetik ürünler Birlik pazarına arz edilmeyecektir.

*31 Ekim 2025 tarihinden itibaren Triclosan ve/veya Triclocarban içeren ve Ek V’te belirtilen koşullara uymayan kozmetik ürünler Birlik pazarında satışta bulundurulmayacaktır.

  • 1223/2009 Kozmetik Yönetmeliği Ek-VI:

Kozmetik ürünlerde izin verilen UV filtreleri listesinde Ek VI/18 (4-Methylbenzylidene Camphor) silinmiştir.

Referans:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400996