Ana Sayfa | Hizmetler | Danışmanlık Hizmetleri | Ürün Bilgi Dosyası (ÜBD – PIF)
Ürün Bilgi Dosyası (ÜBD – PIF)

Ürün Bilgi Dosyası, piyasaya sürülecek her bir kozmetik ürün için gerekli teknik dokümantasyonun bir araya getirilmiş halidir. Geniş dosyanın hazırlanması ve değerlendirmenin yapılması uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren bir süreçtir.  Neslihan Şahin Danışmanlık  olarak, kozmetik ürün bilgi dosyalarını hazırlıyor, gerekli resmi prosedürlere göre belgeleri ve içerikleri oluşturuyor, tüm süreci profesyonel bir çalışma disiplini ile yürütüyoruz.

Ürün Bilgi Dosyası’nda (ÜBD) Yer Alması Gerekenler Neler?

Ürünün kalitatif ve kantitatif yapısı; parfüm ve parfüm bileşimi olması halinde, bileşimin kodu ve tedarikçinin kimliği,

Hammadde ve bitmiş ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyonu ve kozmetik ürünün fiziko-kimyasal ve mikrobiyolojik spesifikasyona uygunluğuna ilişkin kontrol kriterleri,

İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu hükümlerine uygun üretim metodu; üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliliği veya gerekli tecrübesi olduğunu belirleyen eğitim ve çalışma belgeleri,

Bitmiş üründe insan sağlığı için güvenlik değerlendirmesi

(d) bendindeki değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin adı ve adresi; bu kişinin, eczacılık, veterinerlik, biyoloji, kimya, biyokimya, toksikoloji, mikrobiyoloji, dermatoloji, tıp veya eşdeğer bir bilim dalında diploma sahibi olması ve yeterli tecrübeyi haiz bulunması gerekir.

Kozmetik ürünlerin kullanımı neticesinde insan sağlığına olabilecek istenmeyen etkiler hakkında mevcut veriler,

Kozmetik ürünün veya maddenin iddia edilen etkilerini kanıtlayan bilimsel nitelikte çalışmalara dair belgeler,

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerin mevzuat veya diğer düzenlemelerinin gerekleri nedeniyle hayvanlar üzerinde yapılmış olan testler de dahil olmak üzere, üretici tarafından, ürünün geliştirilmesi veya ürün veya bileşenlerinin güvenlik değerlendirilmesi için hayvanlar üzerinde yapılan testlerle ilgili veriler.

BİZE ULAŞIN
Teklif Formumuzu kullanarak teklif almak istediğiniz hizmetlerimiz hakkında bize ulaşabilirsiniz.
Teklif İsteyin